Wednesday, July 25, 2018

उधम विकास सहजकर्ता लेवल २/३ परिक्षा तयारी कक्षा

enterpreneurship_training_nepal

उधम विकास सहजकर्ता लेवल २/३ परिक्षा तयारी कक्षा हुन गैरहेको हुँदा इच्छुकहरूले  सम्पर्क गर्नुहोला ।

सम्पर्क नम्वर: ९८४९७०६०८७
स्थान: सानो ठिमी